Møteplass for 1 - åringen

Møteplass for 1 - åringen

(originalt postet 19.08.17)

Vi tror at læring begynner med en sosial aktivitet, og at læring og identitet blir til i et fellesskap med andre. Læring og kunnskap skapes gjennom undring, mangfold, nysgjerrighet, veiledning og prosesser.
(Årsplan 2014, Planetringen barnehage. s 16.)
Hverdagen

Hverdagen

Felles Fokus

Felles Fokus