Musikk og barnekultur

(Originalt postet 3.10.16)

Den siste tiden har vi lyttet til Rasmus og Verdens Beste Band og opplever at tekstene fenger. De har både humor og alvor i seg og vi ser at dette skaper samtaler og latter barna imellom. Musikk-videoene gir også inspirasjon til våre egne tegnehistorier.

Rasmus Rode er b.l.a. barnesang forfatter og sier i en artikkel i VG ( 01.11.14) at det i utgangspunktet skal være mulig å snakke med unger om alt.Han utfordrer tabuer i tekster for barn, og skriver at barnekulturen dermed draes nærmere et realistisk liv.Det handler om å ta barna på alvor.

Vi tenker også at barna spør om det er noe de lurer på i tekstene. Barna spør ut ifra sitt eget ståsted og ut i fra det som opptar dem akkurat nå.Kanskje blir de fornøyd med svarene de får, men vi opplever også at de kan  spørre opp igjen, enten i barnehagen eller hjemme. 

En foranderlig ring for alle på Planetringen

En foranderlig ring for alle på Planetringen

En tegnehistorie