Naturrommet på Planetringen Barnehage

Naturrommet på Planetringen Barnehage

(Originalt postet 04.10.16)

På barnehagen vår har vi et natur-rom .

Naturrommet knytter ute- og inne- tiden sammen, vi kan ta med materialet vi er opptatt av ute, inn. Det er fint å ta med naturmaterialet inn, vi kan forske på materialet på annen måte og vi får ofte et nytt blikk.

På vår barnehage har vi samarbeids-tid, det er naturlig og nødvendig for oss å reflektere sammen med det personalet en jobber sammen med på barnegruppa. 

Det gjør det enklere for oss å tilrettelegge for læringsmiljøet sammen. Sist førskolelæreren og barne-og ungdomsarbeideren hadde samarbeids-tid, tilrettela de det fysiske miljøet på natur-rommet ut ifra interessen for kongler i barnegruppa.

Refleksjon er et viktig verktøy personalet på barnehagen vår bruker for å komme videre i det pedagogiske arbeidet. Derfor blir samarbeids-tid viktig, en trenger noen å reflektere sammen med.

 

Kongle

Kongle

En foranderlig ring for alle på Planetringen

En foranderlig ring for alle på Planetringen