Næring til læring

Næring til læring

(Originalt postet 02.09.16)

Vi er opptatt av å gi inspirasjon og ny næring  til det som opptar oss, slik at vi kan ta et skikkelig dypdykk. Dette kan både være i form av tre-elefanter fra bruktbutikken, film om elefanter vi har søkt opp på you-tube eller å dele erfaringer og oppdagelser.Å se en film om elefanter kan vekke interesse hos noen, andre trenger å se/kjenne på elefanten mens det å tegne sammen med en venn kan gi ny tanker.

Vår jobb som tilretteleggere blir å se når ny næring og inspirasjon trengs. Det er spennende for oss å se hvilken retning interessen tar, når nye impulser kommer til.

Lek med bokstaver

Lek med bokstaver

Egenorganisert lek

Egenorganisert lek