På jakt etter materiale

På jakt etter materiale

(Originalt postet 13.01.17)

For oss er det fysiske miljøet den tredje pedagog, derfor er det viktig å skaffe til rette material som skaper miljøet.

Vi er så heldige som har ei foreldregruppe som forstår hvilket material vi vil ha på barnehagen vår og som gir oss materialet eller formidler hvor vi kan få tak i ulike "skatter". 

På barnehagen har vi organisert oss slik at personalet er delt inn i grupper som har forskjellige ansvarsområder og ei gruppe har fokus på å hente inn materialet. Som årene har gått har vi opparbeidet oss en kompetanse på hva vi vil ha, og vi er bevisste på hva vi tar imot og henter inn. Vi kjøper eller henter materialet både på loppemarked, bruktbutikker, bedrifter og på auksjon, i tillegg til at personalet, foreldre og besteforeldre gir oss ulikt.


Vi har en base av material som vi alltid bør ha tilgjengelig ellers skifter vi materialet etter hvilken årstid vi er inne i, høytider og prosjektperiode. Vi har fokus på at gjennom materialet skal alt være mulig, det skal være foranderlig og innbydende. 

 

Vi tror ikke at kvalitet på materialet handler om pris.

Vi ser at om barnet ser nytte av materialet, tenker  de ikke  på om det er nytt eller gammelt.

Vi er på jakt etter material vi tror kan være magisk.

Vi er på jakt etter material som er foranderlig og gir rom for kreativ tenkning.

Vi er bevisste på våre egne holdninger ifht. gjenbruk og brukt materialet.

Vi  har et ansvar for et bærekraftig samfunn.

Sammen blir vi klokere

Sammen blir vi klokere

Hva er ett slott?

Hva er ett slott?