På kongens kjøkken

På kongens kjøkken

På barnehagen er vi overtall av kvinnelige ansatte og vi er bevisst på at materialet og læringsmiljøet skal være for alle, uansett kjønn, personlighet og interesser.Tradisjonen i norske barnehager har vært at vi ikke har endret mye på det fysiske miljøet, i takt med samfunnsendringene i samfunnet.Kanskje har mange gutter tilbragt mesteparten av tiden i sin barnehage-periode på klosse-/pute-rommet, mens jentene har vært i dukke-kroken?

Det er viktig for oss at materiale skal gripe både jenter og gutter, det er personligheten og interesser som skal ligge til grunn.Materialet skal ikke defineres på forhånd, slik vi kan se når vi går inn på barnebutikker-blått til guttene og rosa til jentene.

Vi er bevist på å fornye og endrer materialet i de ulike periodene, kvaliteten på materialet er avgjørende for leiken.

Vi ser at tema Royal kan åpne opp for at det " røffe" kan møte det "glitrete".

Demokratisk prosess

Demokratisk prosess

Voksenrollen

Voksenrollen