Sammen blir vi klokere

Sammen blir vi klokere

Vi er opptatt av å skape gode møteplasser for barna der lek, læring, samarbeid og relasjoner utvikles.

(Årsplan for Planetringen barnehage)


Vi ser at barna trekkes mot disse bildene gjentakende ganger.
Hvorfor appellerer disse bildene til barna i større grad enn bilder vi har hengt opp før?
Er det fordi de har fine rammer?
Er det måten dem er hengt opp på?
Er det fordi det er bilder av kongefamilien?


Vi observerer at bildene blir en møteplass der barna møtes i samtaler og undring.
Det er ulike barn fra gang til gang og de snakker om påkledning og hvem de forskjellige personene er.


"Hvem er herre"
En voksen svarer at dette er kronprinsen og at Kong Harald er pappaen hans. Det er han som blir konge når kong Harald blir gammel og dør.
Denne samtalen har skapt mye interesse og undring i barnegruppa

 og mange nye samtaler om arverekkefølge.

 

Å definere eller ikke?

Å definere eller ikke?

På jakt etter materiale

På jakt etter materiale