Samtalen

(Originalt postet 26.09.16)

Den siste uka i hver måned bytter Ugletårnet og de eldste kometene plass. Ugletårnet er i Rødbarnehagen, og denne mandagen begynte med mye innetid for oss. Vi har snakket en del om byttingen, og vi har merket at barna er forventningsfulle og har gledet seg til å vende tilbake til materialet inne. Under lunsjen sitter vi rundt bordet, og kommer tettere på hverandre enn hva vi gjør i gapahuken. Dette legger til rette for en god samtalestund barna i mellom. 


Barna snakker mye om byttingen, og hvor artig de har hatt det med inneleken. Etter hvert oppstår det en diskusjon om de heter Ugletårnet lenger, eller om det er sånn at de heter Kometgruppa igjen, fordi vi er tilbake i rødbarnehagen:


- Vi er jo Ugletårnet, men nå er vi jo her.. 
- Komet er i Ugletårnet.
- Er vi Kometgruppa denne uka? Er de Ugletårnet siden de er der nå?
- Nei... Vi er jo fortsatt de største, selv om vi er her da.
 

Hva tenker vi voksne når vi lytter til en slik samtale mellom barna? 

Denne samtalen varte lenge, og barna koblet stadig på nye diskusjoner etter hvert som samtalen utviklet seg. De ble enig om at de fremdeles var Ugletårnet, fordi de fortsatt var de største barna i barnehagen. Etter hvert koblet de inn skolestart og vaksinen de skal få når de begynner der. Sammen reflekterte de over et tema vi voksne ikke har tenkt over. Vi ser hvor positivt en slik samtaleplass er, at barna får en større ro og at det å sitte rundt et bord kan være en god arena for den barneinitierte samtalen.

Kastanjekrans

Kastanjekrans

Demokratiske prosesser

Demokratiske prosesser