Skriftens betydning

Skriftens betydning

(Originalt postet 02.02.17)

En av barna blir hentet av mormor i dag og hun får en tegning ved henting.

Vi ser at skriftspråket har en funksjon for mange på gruppa, de forstår at de kan formidle et budskap gjennom skriving og at bokstavene har en betydning.I dag blir det meningsfullt med dette budskapet:

"Kjære mormor jeg er glad i deg hilsen Caspian".

Gjennom dialogen barn-voksen eller barn-barn kan barneskrift gjøres om til voksenskrift. 

Å lære seg å forstå

Å lære seg å forstå

Materialets Muligheter