Tur

Tur


Å gå på tur er forankret i den norske kulturen, naturen gir oss glede, utforskning og utfordringer. 

Foreldrene er opptatt av tur og det er vi også. Men har vi ulik forståelse av hva en tur i barnehagen er? Er lange turer bedre enn korte turer? Er en tur i nærmiljøet dårligere enn en tur med buss? 

I barnehagen er vi opptatt av å være komplementær til hjemmet og til den familieturen i helgene som kanskje inneholder grilling, aktivitetsdager m.m.

Vi likestiller alle turene,  om turen går utenfor gjerdet, til leistadåsen, fjøslstadtrøa, biblioteket, midsandtangen eller på jordet ved barnehagen. Kan det være de voksne som rangerer turene? Vi opplever at barna griper de ulike turene med leik og utforskning, uavhengig av sted og lengde. Noen ganger er gjentagelser bra andre ganger trenger de variasjon.

Den beste tur-dagen for oss er ikke nødvendigvis hver mandag eller hver fredag. I enkelte perioder kan vi ha behov for å få nye impulser, det kan være godt å komme seg litt unna barnehagen og været kan være avgjørende ifht at vi trenger fleksibilitet.Noen perioder fungerer det godt å gå på tur flere  dager etter hverandre, mens i andre perioder velger vi bort turen når vi ser at barnegruppa er grepet av et annet fokus.

Barnegruppa inneholder forskjellige personligheter og vil oppleve naturen ulikt. Noen kjenner på de fysiske utfordringene den gir mens andre opplever den gjennom hørsel, syn, lukt og følelser. Noen trenger å bli utfordret på å gå på lengre turer mens andre trenger å finne roen. De som er rask må vente på de som er langsomme og omvendt, for å tilpasse seg gruppa.

Når rammene for hverdagene våre er på plass er det enkelt for oss å være spontan og fleksibel.

Vi kan gå på tur med sekk, uten sekk, lang tur, kort tur, ny plass, kjent plass, ha et oppdrag eller ikke. 

Kort oppsummert går vi tur når det passer barnegruppa best. 

I vår barnehage er sekken ferdigpakket med mat og drikke hver mandag og fredag, vi kaller det ikke turdag men matpakkedag.

Sammen finner vi ut hva disse dagene bringer.

IMAGE.JPG
En tegneoppgave

En tegneoppgave

Maling i snø

Maling i snø