Vi leker ikke på jobb - Vi jobber med barn

Vi leker ikke på jobb - Vi jobber med barn

(Originalt postet 17.02.17)

Vi reflekterer over Dronning Mauds rekrutteringskampanjen rettet mot nye studenter der slagordet er: "Vi leker ikke på jobb-vi jobber med barn".

Vi opplever at det finnes mye fagstoff om den voksne deltagelse i lek men lite om det å være en aktiv observatør ved siden av lek.Vi mener det er viktig å forstå leken og da må vi som voksne kjenne vår besøkelsestid, verne om leken og være bevisst på når vi går inn eller ut av lek.Leken er skjør og krever varsomhet for ikke å bli forstyrret.

Vi tenker at vår rolle som pedagoger i barnehagen først og fremst er å tilrette for lek og læring med jevnaldrende.På barnehagen vår har vi valgt å ha alders-homogene grupper fordi vi mener at barna er mer likeverdige i forhold til det nærmeste utviklingsnivå. 

 

Våre erfaringer er at når barn og voksne leker sammen, er vi ikke likeverdige. 

Hvorfor er vi ikke likeverdige?

Leken er på barns premisser og den kan være vanskelig for voksne å forstå, det kan være vanskelig for den voksne å vite hva oppmerksomheten skal rettes mot, uten å ta over. 
Lek er barns språk/væremåte som ikke forståes på samme måte når man voksen.
Lek er barns indre drivkraft
Barn har en spontan trang til å leke og kan ikke vente.
Lek er lystbetont.
Lek er bearbeidende.  
Den voksne kan ta/få for mye oppmerksomhet.
Barna kan forvente at den voksne skal lede og barnet blir underholdt.
Hva gjør det med den frie, kreative og naturlige leken når den voksne retter fokus på seg selv?

Barnehagen kan bli et aktivitetstilbud og ikke et læringstilbud.

Personalet skal være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek og være tilstede for barn som i perioder trenger ekstra støtte. Vi mener at når barn leker med jevnaldrende er det ekte og likeverdig. Da lærer de samarbeid, selvhevdelse, empati og ansvarlighet. De lærer evnen til å ta andres perspektiv, vise omsorg, inngå grupper på en positiv måte, hevde seg selv på en rimelig måte og samtidig avpasse sin atferd etter den sosiale konteksten.

Vi skiller mellom den frie leken og aktiviteter/regel-leker, der personalet får en annen rolle.

Vi tror vi skjønner hvordan Dronning Maud tenker om det å jobbe med barn. Vi må kjenne på vårt ansvar i en lærende organisasjon.
Vi har en annen rolle enn en onkel som stikker innom for å herje litt eller en tante som fanger/springer etter tantebarnet.

IMG_2473.JPG
Matematisk forståelse gjennom leik

Matematisk forståelse gjennom leik

Magi på Naturrommet

Magi på Naturrommet