Voksenrollen

Voksenrollen

(Originalt postet 06.01.17)

VERKTØYET/ arbeidsmåtene våre:


Det fysiske miljøet/ materialet.
Rommene våre skal være preget av kvalitet.


Det fysiske miljøet er en av våre pedagogiske påvirkningsfaktorer
-et sted som støtter læringsprosessene, fellesskapet, oppfordrer til selvstendighet og gode relasjoner. Vi skal tilby flere og gode møteplasser og ulike aktiviteter. 
Det fysiske miljøet skal være utfordrende og estetisk.


Rommet skal gjenspeile verdiene våre og det vi holder på med.


Rommene er utformet sånn at de passer til den aldersgruppen som bruker rommet til daglig, og ut fra temaene vi jobber med.                                                 

På kongens kjøkken

På kongens kjøkken

Planleggingsdag 2. Januar 2017