Voksenrollens betydning for barns språkutvikling

(Originalt postet 13.12.16)

Vi reflekterer hele tiden over voksen-rollen i barnehagen og har spesielt fokus på å møte barnet med språk og dialog.

Vi skal være bevisste på hvordan vi møter barnet i barnehagen. Gjennom dialog kan vi ta barnet på alvor og tilretteleggere for et rikt læringsmiljø med møteplasser for dialog, delaktighet og danning.

En profesjonell tilnærming er å gripe barns tanker, ha respekt og å hjelpe barnet til å holde fokus.Det er lett å avlede enkelt barn/en barnegruppe hvis vi som voksne søker fokus på oss selv.
Om kulturen er slik at vi møter barnet med en klem og et fang,gir vi inntrykk av at det er dette jeg kan tilby, men en barnehage er så mye mer enn det.

Barn tolker våre signaler som voksne og fornemmer om vi tar dem på alvor eller bare er der for å passe på.

"Barn har mer nytte av en voksen som viser interesse for livet, enn en som primært interesserer seg for barn"

Den voksne må ha blikket og teft, og være på jakt etter å fange øyeblikk som kan bli gode læringsprosesser for enkeltbarnet og gruppa.Muligheter skapes i de situasjoner der vi møter barnas initiativ og interesser og viser respekt for og tar deres funderinger på alvor. Vi skal foreta kloke valg og hele tiden være bevisste på hvorfor vi handler som vi gjør. Personalets holdninger, evne til refleksjon og bevissthet rundt egen rolle og praksis er avgjørende for å lykkes med arbeidet. Personalet er barnehagens viktigste ressurs i forhold til kvalitet på tilbudet barna får. Hos oss skal den voksne lytte, reflektere, dokumentere, respektere, tilrettelegge, invitere og medvirke. Vi skal gi hvert enkelt barn utfordringer som vekker lyst og nysgjerrighet.

 

 

"Personalet kan ikke sitte med framtidens barn i fanget og oppdra dem med gårsdagens metoder".

 

Språkforståelse

Dele, Glede, Sanse

Dele, Glede, Sanse