Egenorganisert lek

Egenorganisert lek

I dag møtte barna en sirkel av stubber.

Vi voksne observerer blant annet samspill, deling av ideer, utfordring, utfoldelse og glede.

Dette har vi personalet reflektert over:

å gi rom for den uorganiserte leiken gjennom barnehagehverdagen.  

at vi trenger en blanding av egen-organisert leik,tilrettelagte aktiviteter og leik der voksne er med som støtte eller for å gi ny næring.

at læring skjer i alle situasjoner derfor trenger vi variasjon.

at den beste læringen skjer når en blir grepet av noe og det er indremotivert.

Når er barna mest fysisk aktive, i egen-organisert lek eller organisert av voksne?

Når trenger barn fysisk aktivitet? 

Når trenger barn å bare få "være"?

Barnehagekonferanse 2017

Barnehagekonferanse 2017

Voksenrollen

Voksenrollen