Fortsettelsesbok

Fortsettelsesbok

(Originalt postet 20.04.17)

Når vi leser bok utvikles begrep og språkkompetanse,vi får et felles fokus og et felles utgangspunkt for dialog, undring og refleksjon. Det inspirerer også til å fortelle selv og barna uttrykker det de har hørt gjennom tegning, maling og lek.

"Barn med ulik bakgrunn, lesererfaring og språk-mestring får felles opplevelser og referanserammer gjennom høytlesning. Dessuten møter barna gode mønster for språkbruk både i høytlesning og i samtaler i forbindelse med lesningen. Høytlesning gir glede ved selve lesestunden, både til de som hører på den som leser høyt, og høytlesning har en viktig språkstimulerende effekt".

Å male er å studere livet

Å male er å studere livet

Det naturlige

Det naturlige