Konsistens

(Originalt postet 03.04.17)

"Samma det vel, ost er ost" sier reklamen.

Hva med søle og kliss- klass ?

 

Sand er et fantastisk materiale i utemiljøet.
Og når vann møter sand, arbeides det aktiv og på alvor.

Livet leves her og nå.

 

Hva er barnas drivkraft?
 

Blandingsforhold , konsistens ,vekt, tekstur, formbar-het, konstruksjon, utforskning, erfaringer, å skape,egenskaper? 

 

Personalrollen:
Når vi får servert sølekake som voksen,bekreftet vi barnets ideer og tanker.

Hva når barn jobber med " bare" søle?

Er vi nysgjerrig på hva som er barnets intensjon?
Blir kliss-klass leke-mat i voksnes perspektiv?

Har vi mer fokus på barnas arbeid rundt et bord når de former blåleir eller tegner?

Er sand og vann som materiale undervurdert?

Påske

Uterommet

Uterommet