Tilstedeværelse

Vi reflekterer over det å være til stede i opplevelsene, her og nå,

kjenne på, glede seg, grue seg, være spent, bruke sanser, observere, ha sommerfugler  i magen eller å bare være.

Ikke bare når noe er morsomt  men også når noe er utfordrende.
I dagens samfunn får vi premier i etterkant av aktiviteter, arrangementer og helsesjekker.

Inntrykk til utrykk- "en sitter ¨på venterommet og en er inne hos legen å måler seg".
 

Tannlegetjenesten har lang tradisjon for premiering og det er kanskje greit for å få en god opplevelse og tillit etter tannlegebesøket de første barneårene. Mange av oss har vel kjent gleden over å få et lite lykketroll av tannlegen som bekreftelse.

Kan et tannlegebesøk gi noe mere?
Når barn kommer til barnehagen etter å ha vært til tannlegen, kan vi reflektere sammen om:
Hva er et venterom?

Hva lukter det på tannlegekontoret?

Hvorfor har tannlegen munnbind?

Hvordan kjennes tannlegestolen?

Hva er et røntgenbilde?

Vi tenker at vi hjelper barna i å reflekter over eget liv, sette ord på egne tanker, opplevelser og nye erfaringer.

Dette kan bli gode hverdagsamtaler mellom barn-barn og voksne/foreldre-barn.

Er premier en bekreftelse i større grad nå en tidligere?

 

Er vi bevisst på hva vi tar imot?

Trenger vi premie på restaurant?

Er film til frisøren premie/avledning?

Er det gøy å måle og veie seg hos helsesøsteren eller trenger vi premie?

Er hull i ørene en gave i seg selv eller trenger vi premie for å ha vært"flink"? 

Er premie en avslutning eller avledning fra oss voksne?

Hvilken leker er bra?

Skal vi få premie for alt som er kjedelig selv om det er til vårt eget beste?

Kan stoltheten over å ha gjennomført være en premie?

Tørr vi voksne å stå imot?

Er dette bra for miljøet vårt?

Hvem skal gjøre barna bevisst?

Hva retter vi voksne fokus mot?

Kan premien ta bort fokus fra selve hendelsen/opplevelsen?

Premie etter skirenn er kultur og tradisjon.Når barna er med på fotball-, håndballskole eller barnas ski-dag er det obligatorisk at barna får sponsor rekvisitter som drikkeflaske, sekk m.m.

Når blir det nok?
Hver familie har etterhvert fått mye fra idrettsarrangement, restauranter og helsebesøk og dette kastes mest sannsynlig.
Er dette bra for neste generasjon?

Ut for å møte vårblomster

Ut for å møte vårblomster

Gjenbruk

Gjenbruk