Voksenrollen

Voksenrollen

(Originalt postet 08.05.17)

"Hvis vi tror på at barn har sine egne teorier, tolkninger og spørsmål, og hvis vi sammen med dem er hovedaktører i kunnskapsbyggingen, blir de viktigste verbene i vår pedagogiske praksis ikke lenger å snakke, forklare eller overføre- men å lytte"

Egenorganisert lek

Egenorganisert lek

Ut for å møte vårblomster

Ut for å møte vårblomster