Barnehagekonferanse 2017

Barnehagekonferanse 2017

(Originalt postet 30.05.17)

Har du bare lekt i dag?

 

Lek og læring på barnehagevis

 

Årets barnehagekonferanse vil ha fokus på lek og læring i barnehagen.

Forslag til ny rammeplan for barnehagen har skapt stort engasjement og vært grunnlaget for spennende og viktige diskusjoner. Hva er den beste barnehagepedagogikken til barnets og samfunnets beste nå og i framtiden? Kritiske røster har stilt spørsmål om det er en dreining mot økt læringstrykk uten den helhetlige tilnærmingen norske barnehager tradisjonelt har hatt.

På konferansen vil kjente fagpersoner fra Norge, Sverige og Danmark presentere ulike perspektiv på lek og læring i barnehagen. Hvordan ivaretas lek og læring i et regelperspektiv? Hvorfor er lek og trivsel viktig for læring og mestring? Sikres det nok tid til det barna selv definerer som lek? Blir voksne for ivrige til å lære bort? Er målrettet læring veien å gå? Opplever små barn høye forventninger og prestasjonskrav? Dette er noen av mange spørsmål som blir løftet fram på konferansen.                                                                                                                                 DMMH

Konferansen er et samarbeid mellom DMMH, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Malvik kommune og Utdanningsforbundet.

Program:Tirsdag 30 mai
Ingar Pareliussen -DMMH

Torbjørn Røe Isaksen-Kunnskapsminister

Lasse Arntsen-statped Midt

Solveig Østrem - professor i pedagogikk

Håvard Tjora -lærer,spaltist og foredragsholder

Christine Koht -lærer og programleder 

Barnehagekonferanse 2017

Barnehagekonferanse 2017

Egenorganisert lek

Egenorganisert lek