En lekeplass som fremmer...

En lekeplass som fremmer...

(Originalt postet 09.06.17)

Kreativitet,utfoldelse,samarbeid,undring,variasjon,muligheter,inspirerer,bevegelse,mestring,samspill,utforskning mm.

 

 

 

Vi reflekterer ofte over standariserte miljø både ute og inne.

Skal turen utenfor barnehagen gå til en lekeplass eller i naturen?

"Lekeapparater gir ofte barn et snevert og standardisert miljø. Barna trenger et mye mer fleksibelt utemiljø som inviterer til variert bruk og ikke statiske lekeapparater der bruksmåten allerede er gitt"

         Ellen Beate Sandseter ved DMMH

 

Ulik kompetanse

Ulik kompetanse

Vi lager insektshotell

Vi lager insektshotell