Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Identitet er hvordan en person eller gruppe oppfattes av andre.

Det er oppstart av nytt barnehageår, de eldste barna har startet i Ugletårnet og det har begynt 4 nye venner. Vi er opptatt av å bli kjent med nye lokaler og hverandre. Alle har fått i oppgave å tegne seg selv og skrive navnet sitt under på ei skjærefjøl, som skal henge på plassen i gapahuken. Barna griper oppgaven på sin måte og er opptatt av de andres uttrykk.

IMG_2162.JPG
IMG_2166.JPG
IMG_2144.JPG
IMG_2167.JPG
IMG_2189.JPG
Leistadåsen- bær - bærekraftig utvikling.

Leistadåsen- bær - bærekraftig utvikling.

Stubber

Stubber