Danning

Danning

Gjennom dagen oppstår det situasjoner mellom venner, som gjør til at det kan bli utfordrende. Vi tenker det er normalt og nødvendig, at det er bevegelse i gruppa.

- det gir trening i konfliktløsning,på godt og på vondt. 

- barnet lærer i hvilken grad deres meninger og ønsker er mer, mindre eller like viktig som andres. 

-  barnet lærer mye om hvorfor det ikke alltid kan få viljen sin og må sette seg selv til siden.

- barnet får bruke språket. 

- barnet får være nysgjerrig på og prøve ut sine egne muligheter. 

- barnet lærer mye og får bryner seg på egen kompetanse. 

FullSizeRender.jpg

Kan venner være uenig? 

Skal jeg gjøre igjen til en venn?  

Kan jeg stole på en venn? 

Er jeg med på leken?  

Hva kan jeg gjøre nå? 

Er en krangel negativt? 

For oss handler det om å dele og å få handlingskompetanse. Og ulik virkelighetsoppfatning gjør at vi gjennom dialog kommer oss videre. Det er sentralt for oss å ha tro på at barna har noe å bidra med i konglikthåndteringer, vår rolle blir å vurdere når det trengs støtte fra oss. Vi tror at selvfølelsen blir styrket av ulike situasjoner og gjør at vi lettere klarer å mentalisere og forstå hvordan en venn kan ha det i lignende situasjoner.

FullSizeRender.jpg
IMG_2363.JPG
Bokstaver

Bokstaver

Leire

Leire