Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

"Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger."
(Rammeplan for barnehagen 2017- Kropp, bevegelse og helse s.49)

IMG_3653.JPG
IMG_3659.JPG
IMG_3657.JPG
Materialet vårt

Materialet vårt

Tur i nærmiljøet

Tur i nærmiljøet