Leire

Leire

Leire er et solid materiale, som utfordrer og lar seg forme. Leira skaper motstand, der vi må bruke vår muskelkraft og gjennom bruk av ulike verktøy utfordrer vi den finmotoriske evnen. Leira tilbyr oss å gjøre erfaringer med egen kropp, vekt og styrke og hva vi mestrer, noe som også kan øke mestringsfølelsen. Leire er et materiale som lar oss uttrykke oss tredimensjonalt. (s.67 i: Waterhouse, A-H. L (2013) I materialenes verden. Bergen: Fagbokforlaget)

IMG_8269.JPG
IMG_8274.JPG
FullSizeRender.jpg
Danning

Danning

Materialet vårt

Materialet vårt