Tur i nærmiljøet

Tur i nærmiljøet

"Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring" 
(Rammeplan for barnehagen 2017 s.52)

En tur i nærområdet kan inneholde et mangfold av opplevelser og erfaringer....

IMG_3671.JPG

Ifølge rammeplanen skal barna bli kjent med nærområdet sitt. Vi trenger ikke gå så langt fra barnehagen før vi kommer inn i et lite skogområde. Området gir rom for opplevelser, undring, lek og samspill.

IMG_3690.JPG

"Hvor mange blåbær har du funnet?"
"1-2-3 blåbær har æ plokka" (matematikk i hverdagen)

IMG_3681.JPG

Samarbeid - fellesskap - problemløsning

IMG_3693.JPG

"Kom å sætt dokker, så ska æ fortell dokker et eventyr"
(invitere - dele - kommunikasjon)

IMG_3683.JPG

"Kæm bor inni der, e det et monster? Æ tru det e et rævehus - æ e redd, kain du gå å sjå ætter?"
(undring - fantasi - nysjerrighet)

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Bålplass

Bålplass