Bokstaver

Bokstaver

Takk til pappa'n til Emilie for nye bokstaver til barnehagen.  

Badeland  

Badeland  

Flytårnet  

Flytårnet  

IMG_2372.JPG

Lek er barns væremåte. Bokstaver er tilgjengelig i miljøet slik at de som vil kan ta dem med i leiken, ut fra sine forutsetninger og erfaringer.  På den måten ser vi at barna tilnærmer seg, blir kjent med og bruker bokstavene på sin egen og naturlige måte.  

"Å påføre er skolens mandat. I barnehagen skal vi dyrke og gjødsle". 

                                                   Skrivesenteret

"Lek er språk og språk er lek" (Skrivesenteret)

"Lek er språk og språk er lek" (Skrivesenteret)

Danning

Danning