"Lek er språk og språk er lek" (Skrivesenteret)
Tegning i utrommet

Tegning i utrommet

Bokstaver

Bokstaver