Kulturbeithaugen

Kulturbeithaugen

Ettersom vår faste turplass (Knirkeskogen)er blitt gjort om til dyrka mark, har vi i samarbeid med grunneier jobbet for å ordne oss en ny, i samme område. Eier av området har gjort oss oppmerksom på at plassen heter Kulturbeithaugen. 

Ulik natur gir et mangfold av naturopplevelser og for oss blir det viktig med variasjon mellom urørt natur og en fast, opparbeidet turplass. 

Vi tenker at en fast turplass ikke må ligge for langt unna barnehagen, det er viktig å bruke nærmiljøet slik at vi blir kjent der. De siste ukene har vi sammen båret steiner, rullet stubber, skrevet på planker og reflektert over hvordan vi og andre skal bruke plassen. Vi er takknemlig over at vi får  bruke området av grunneier. 

IMG_2330.JPG
IMG_2411.JPG
IMG_2418.JPG
IMG_2420.JPG
IMG_2427.JPG
IMG_2428.JPG
IMG_2429.JPG

"Stedsnavna har flere funksjoner i et samfunn, både som adresser og som kulturbærre. De hjelper oss til å orientere oss i omgivelsene våre. Vi bruker dem når vi skal fortelle andre hvor vi er eller hvor vi bor, hvor vi skal eller hvor vi har vært".

"I tillegg til å være en viktig hjelp når vi skal finne fram, er stedsnavna også kulturminner som kan kaste lys over tidligere tiders liv og virke. De er defor en verdifull lokalhistorisk kilde og kan gi interessante opplysninger om vår egen kultur, blant annet om språket vårt, om bosetning, arbeidsliv og gudedyrking".

Språkrådet

Skogstur i nærmiljøet

Skogstur i nærmiljøet

Mestring gjennom fysisk utfoldelse

Mestring gjennom fysisk utfoldelse