Vannkanner

Vannkanner

Vi kjøpte vannkanner med tanke på vann og ikke viste vi voksne at det kunne bli romskip,jagerfly eller Starwars-skip.

De fungerer godt til  vannleik men kan brukes til så mye mer.

FullSizeRender.jpg
IMG_0654.JPG
IMG_0664.JPG
IMG_0660.JPG

"Hvis vi tror på at barn har sine egne teorier, tolkninger og spørsmål, og hvis vi sammen med dem er hovedaktører i kunnskaps-byggingen, blir de viktigste verbene i vår pedagogiske praksis ikke lenger å snakke, forklare eller overføre - men å lytte".

                                                                                                     I dialog med Reggio Emilia s. 137.

Fuglefestival

Fuglefestival

Skogstur i nærmiljøet

Skogstur i nærmiljøet