Stjerner utforsker rommet

Stjerner utforsker rommet

"Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære" (Rammeplanen, 1.8-17).

Etter hvert som ettåringen har blitt kjent med Stjernerommet og personalet har de søkt ut av avdelingen for å finne ut hva som rører seg i omgivelsene. Trygghet til å utforske, finne nytt materiale og møte venner gjennom lek.

IMG_7951.JPG
Naturmaterialer

Naturmaterialer

Inngang til lek

Inngang til lek