Stubber

Stubber

Hva kan stubber med ulike farger bli for barn? 

å kjenne på balanse, fart, bevegelse, utfordringer og mestringsfølelse.

 

Leken kan gå ut på å hoppe fra stubbe til stubbe, eller om man hopper til den lyseblå stubben må man ta på de lyseblå tallene, eller om det ligger mose på en stubbe kan man ikke gå på den fordi da kan man bli tatt av slimsugeren, eller de orange stubbene er vulkaner i kombinasjon med ulikt materiale og dyr osv. osv. 

Vi ser at når vi voksne tilrettelegger det fysiske miljøet ute eller inne, påvirker det barns tanker og ideer.  

IMG_2118.JPG
IMG_2114.JPG
IMG_2127.JPG
image.jpg
Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Leik

Leik