Inngang til lek

Inngang til lek

IMG_5027.JPG

 "Ka syng dokker?"

IMG_5029.JPG

 "Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter" (Ramneplan s. 48)

Gjennom observasjonen sv 2- åringene her, ser vi voksne barnas kompetanse i det å gå inn i leken, inkludere i leken og hvordan 2-åringene tilnærmer seg vennene sine på en god måte. "Ka gjør dokker? Ka syng dokker?"

Stjerner utforsker rommet

Stjerner utforsker rommet

Overraskelse

Overraskelse