Hus av bokstaver

Hus av bokstaver

Lek er barns væremåte .

Vi ser at det er deres naturlig tilnærming til bokstavene. Bokstavene er tilgjengelig i utemiljøet og den som vil, kan ta dem med i leken. Vi observerer at bokstavene blir brukt til konstruksjon, som symbol til regel lek, skrive navnet sitt, finne lyder på R, T m.m

Barna har ulik intensjon om hvordan de bruker bokstavene. 

IMG_2738.JPG
IMG_2742.JPG
IMG_2741.JPG
FullSizeRender.jpg
IMG_2522.JPG
IMG_2511.JPG
Iscenesette

Iscenesette

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10