Matematisk forståelse gjennom leik

Matematisk forståelse gjennom leik

Dyrene går i rekke til slottet for å spise kjøtt. Kongen fyller 100 år og kan bli 400 år før han dør. De første dyrene går på flis med tall på 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, de er kongefamilien.

Løven, som er kongen, går først, så kommer dronningen,prinsen, prinsessen, 2 vakter og vennene til slutt.

Vi reflekterer over at denne leken inneholder tall, høye tall, sortering, kategorisering, rekkefølge, telling, nedtelling. Vi reflekterer over at tilgjengelig materialet med tall, inspirerer til matematisk forståelse gjennom leik. 

image.jpg
image.jpg
image.jpg
IMG_1001.JPG

Etter hvert som leken utvides trengs flere tall.

"Matematikk i barnehagen handler ikke om at vi skal undervise barna. I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger av at barnet får sjansen til å oppdage hva matematikk er og kan være. Det som skjer i barnehagen danner grunnlag for all senere matematikklæring".                  

Matematikksenteret.

 

"Vi kan ikke tvinge våre mål over på barn,  bare påvirke og legge til rette". 

Vygotzky

Spor fra medborgere i nærmiljøet.

Spor fra medborgere i nærmiljøet.

Vi leker ikke på jobb - Vi jobber med barn

Vi leker ikke på jobb - Vi jobber med barn