Spor fra medborgere i nærmiljøet.

Spor fra medborgere i nærmiljøet.

Vi som barnehage er en del av et nærmiljø og tenker at det er viktig at vi setter spor og bidrar. På Kulturbeithaugen har vi satt opp ei postkasse med ei turbok oppi, dette med tanke på turglede og skriftspråk, i tillegg til å gjøre oss synlig i nærmiljøet. 

IMG_2843.JPG

I Norge har vi kultur for å sette opp postkasse med turbok. Vi tror at det kan bidra til turglede, mer aktivitet og til å bli kjent i nærmiljøet. Vi gjødsler til psykisk og fysisk helse. 

IMG_2842.JPG

Vi håper at medborgere som tar en stopp her, skriver i turboka. 

IMG_2856.JPG

Skriftspråket har en mening og er funksjonelt. 

IMG_2838.JPG
IMG_2819.JPG

Tusen takk til Odd Ivar som tok med motorsagen for å sage spor til benkene og i tillegg overrasket oss med oppheng til presenningen. 

Bokstavbutikk

Bokstavbutikk

Matematisk forståelse gjennom leik

Matematisk forståelse gjennom leik