Materialet vi tilfører leken blir en møteplass for språkutvikling;for samtale, for forhandling, for deling, for læring....   

 

  
    
   
     
     
       
         
       
     

     

     
   
    
  

 


   "æ træng ei rosa skål"                         " greit du kain få ei, men æ vil ha en gul kopp"    

 

  
    
   
     
     
       
         
       
     

     

     
   
    
  

 


   "Kain æ få leik me dæ?"                   "Ok, æ lage sælskap"

Materialet vi tilfører leken blir en møteplass for språkutvikling;for samtale, for forhandling, for deling, for læring....

IMG_6702.JPG

"æ træng ei rosa skål"                         " greit du kain få ei, men æ vil ha en gul kopp" 

IMG_6710.JPG

"Kain æ få leik me dæ?"                   "Ok, æ lage sælskap"

Fuglefestivalbilde som inspirasjon til skriftspråk

Fuglefestivalbilde som inspirasjon til skriftspråk

Leireaktivitet som inngang til barns språkutvikling

Leireaktivitet som inngang til barns språkutvikling