Leireaktivitet som inngang til barns språkutvikling

Leireaktivitet som inngang til barns språkutvikling

Vi organiserer ikke barna i fastsatte grupper på 4 eller 5 barn. Vi setter frem leira, en voksen sitter i ro ved leira slik at barna selv kan komme til aktiviteten. På denne måten mener vi aktiviteten blir lystbetont, de får delta på en måte som er naturlig for hver enkelt.

Under aktiviteten opplever vi samtalen og kommunikasjonen mellom barna og mellom barn og voksne. Vi voksne jobber med å være bevisst barnas språk og språktilnærming. Vi er opptatt av å gi barna tid til å formulere seg selv, at vi ikke legger ordene i munnene på dem. Vi prøver heller å støtte dem i deres utsagn, speile det de sier og bekrefte dem.

Våre refleksjoner:

- Hvordan stille åpne spørsmål til 2-åringen?  Vi har lett for å komme med lukkede spørsmål som gir ja- og nei svar. Dette ligger nok i oss. Det er vår naturlige måte å vise vår interesse på.

- Vi opplever at vi voksne ikke gir barna nok tid til å formulere seg. Vi er kanskje redd for tausheten, vil gjerne hjelpe dem til å uttrykke seg.  Gjennom vår bevissthet rundt dette ser vi at barna ved at de får bruke sin tid, utvikler sine evner til å formidle.

 

IMG_5078.JPG
IMG_5075.JPG
IMG_5084.JPG

"Hvem er det som tramper på min bro?" 

IMG_6698.JPG

Bokstavbutikk

Bokstavbutikk