14 snegler møter en tiger ved bruk av digitale verktøy.

14 snegler møter en tiger ved bruk av digitale verktøy.

Vi viderefører arbeidet med sneglene gjennom bilde, lyd og film. Vi tenker at nye verkøy gir nye tanker og ideer,  en ny dimensjon.

Rike barn fortjener et rikt miljø.

IMG_2478.JPG
IMG_2977.JPG

 

Når personalet inntar en mer undersøkende holdning og et skapende perspektiv på de digitale verktøyene, kan barna få nye opplevelser og erfaringer. Personalet er med på å forme barnas holdninger til digitale verktøy.                    

IKT hefte Kunnskapsdepartementet 

Kaste

Kaste

Fuglefestivalbilde som inspirasjon til skriftspråk

Fuglefestivalbilde som inspirasjon til skriftspråk