Fuglefestivalbilde som inspirasjon til skriftspråk

Fuglefestivalbilde som inspirasjon til skriftspråk

IMG_2479.JPG

Fuglefestivalbilde ble  til gjennom maling, tusj, samtale, lek og samarbeid . 

Under prosessen lekte 5- åringene frem en fortelling.

I etterkant av malingsøkten har førskolebarna brukt skriftspråk til å formidle lekens tanker som ble til under malingen av bilde.

Det har blitt til en liten fortelling om fire fugler som fløy til Spania på fuglefestival. 

Det er naturlig for oss at det er barna selv som formidler fortellingen til vennene sine i barnehagen. Barna får erfaringer med å bruke språket og snakke i en stor gruppe.  Vi opplever at de får støtte fra barna og vi tror tror det gjør dem tryggere på seg selv i slike situasjoner. 

IMG_2755.JPG
IMG_2923.JPG
IMG_2924.JPG
IMG_2957.JPG
IMG_2968.JPG
IMG_2969.JPG
IMG_2970.JPG
IMG_2971.JPG
IMG_2972.JPG

"Barnehagen skal legge tilrette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen".

Rammeplan for barnehagen s. 36

14 snegler møter en tiger ved bruk av digitale verktøy.

14 snegler møter en tiger ved bruk av digitale verktøy.

IMG_6698.JPG