Hund eller voff voff? Mormor eller bobbo? Høyre og venstre eller hit og dit?

Hund eller voff voff? Mormor eller bobbo? Høyre og venstre eller hit og dit?

De voksne må være bevisst språk og læring. Vi er opptatt av språk og språkforståelse og det må vises/høres i hverdagen. 

Hva gjør det med barnet når vi voksne snakker med babystemme/lav stemme?

Får vi dem til å føle seg liten?

Hva gjør det med barnet når noen snakker med høy/rope stemme?

Føler de seg respektert da?

Hvordan andre snakker til oss er avgjørende i forhold til hvordan vi oppfatter oss selv.

Barn lager ofte sine egene ord/uttrykk. Kanskje fordi enkelte ord kan være vanskelig å uttale når de lærer seg å snakke. Men hva skal vi som er rundt barna gjøre da. Skal vi si "aua" istedenfor vondt, voff voff isteden for hund o.l.

Får vi et rikere språk? Forenkler vi ord fordi vi tror at barna ikke får til eller forstår?

De interne ordene og uttrykkene vi bruker i familiene våre kan bli utfordrende å forklare i samtale med venner i barnehagen.

Hvordan skal barnet forklare hvem for eksempel "bestemamma" og "bobbo" er.

Førskolebarna snakker også om hvilken skole de skal begynne på; "den skolen som ligger litt langt fra barnehagen, litt lenger bort enn butikken...". Vi tror det hadde vært enklere for dem å ha et navn på skolen, da hadde mange rundt dem visst hvilken skole det er snakk om.  

Vi vet at barn er kompetente og tar i bruk det språket vi tilbyr dem. 

 

FullSizeRender.jpg
Abakus-en matematisk møteplass.

Abakus-en matematisk møteplass.

Funksjon og identitet

Funksjon og identitet