Vennskap og fellesskap

Vennskap og fellesskap

FullSizeRender.jpg

Barna kommer ofte til de voksne å spør om hjelp til å balansere, hjelpe til med av- og påkledning, hente ting etc. Vi ønsker at barna skal oppdage vennene sine og 2- års alderen er en alder der barna oppdager hverandre på stadig nye måter. Her kan vi som voksne bidra med å oppfordre venner til å hjelpe hverandre både praktisk og sosialt. Vi ønsker at barna skal oppleve at de er betydningsfulle for vennene sine.

"Personalet i barnehagen skal sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring". (Rammeplan s.22)

"Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet  og å være i positivt samspill med barn og voksne." (Rammeplan s.23)

IMG_5330.JPG
IMG_5538.PNG
IMG_5540.PNG
Eplesaft.

Eplesaft.

Rommets magi

Rommets magi