2-åringen bygger opp et maleri. Fantasi og estetikk grunnleggende for læring.

2-åringen bygger opp et maleri. Fantasi og estetikk grunnleggende for læring.

Vi starter med to farger. Barna bruker forskjellige redskaper for å dra ut maling - kam, svamp, pensel, samtidig som noen bruker fingrene og neglene. Vi ser tilnærming til malinga gjennom de ulike redskapene. Barna blir opptatt av mønster, farger som blander seg til ny farge. Vi ser barn som er opptatt av farger på hendene som endrer seg etterhvert som de blander seg. Vi er opptatt av estetikkens betydning for læring.

"Fantasien er utrolig viktig for læring! Å bare fokusere på minnebasert læring og det kognitive begrenser læringen. For å utvide og frigjøre læring behøver vi fantasi. Det kan ikke skje noen læring uten kreativitet. (Tarja Häikiö)

John Dewey så på læring som en aktiv prosess snarere enn overføring av ferdig drøvtygde kunnskaper. Han hevdet at kunnskap bygges opp gjennom barnas aktiviteter, gjennom praktisk og uhindret eksperimentering og deltakelse i aktiviteter.

Rammeplan støtter dette – «Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring» (Rammeplan s.22)

IMG_4913.JPG
IMG_4918.JPG
IMG_5055.JPG
Maling og sanselig erfaring

Maling og sanselig erfaring

Ku og kalver

Ku og kalver