Maling og sanselig erfaring

Maling og sanselig erfaring

I prosjektet vårt med vann og farger har vi introdusert materialet maling for Stjernebarna. Vi la frem lerret og små kopper med flytende maling så barna fikk eksperimentere med pensel og fingre. Barna fikk føle, se og smake på malingen. Små barn erfarer og lærer om ulike materialer ved å bruke sansene sine. De bygger opp en egen database av erfaringer og kunnskap ved å smake på alt. Vi tilbyr denne erfaringen på små møteplasser hvor ettåringen kan bli kjent og skape vennskap.

"I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøving og eksperimentering." 
(Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 51) 

 

"Sommerfest"

"Sommerfest"

2-åringen bygger opp et maleri. Fantasi og estetikk grunnleggende for læring.

2-åringen bygger opp et maleri. Fantasi og estetikk grunnleggende for læring.