Stimulering av ettåringens kreativitet og nysgjerrighet.

Stimulering av ettåringens kreativitet og nysgjerrighet.

IMG_7971.JPG

Vi tar utgangspunkt i vann i vårt pedagogiske arbeid på Stjerne i år. Gjennom arbeid med vann ønsker vi å jobbe med de syv fagområdene som står oppført i rammeplanen (2017). Så langt i september har vi fokusert på farger i vann for å stimulere barnas undring, nysgjerrighet og kreativitet. Såpebobler har også gitt barna mye glede. Det er fascinerende å se ansiktene deres lyse opp av glede og undring i det såpeboblene kommer i mot dem og sprekker.

IMG_8072.JPG

"Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser." (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 22).

IMG_8008.JPG
Innhøsting av potet

Innhøsting av potet

Mat til hundene.

Mat til hundene.