Leire

Leire

Vi har begynt å jobbe med leire og vi reflekterer mye over hvordan vi presenterer materialet, hvilke muligheter materialet gir og hvordan vi voksne skal være støttende tilstede uten å bli hovedperson i prosessen. Hva skal vi tilby av redskap? Når skal vi tilby redskap? Finnes det begrensninger for hva vi kan bruke sammen med leira? Hvem skal eventuelt sette begrensninger? Vi vil at barna selv og i samarbeid med hverandre, skal finne ut av leiras egenskaper og muligheter, og hvordan de skal ta den i bruk. 

IMG_3906.JPG
IMG_3941.JPG

Vårt verdisyn sier at vi har troen på barnet og dets kompetanse, og at vi kan lære av barna. Det er viktig at de voksne er bevisst sin påvirkningskraft og ikke har det for travelt med å dele av sin kunnskap. Barna må få muligheten til å gjøre egne erfaringer, det er da det oppstår læring og utvikling. 

IMG_3957.JPG

"...Iden om att barnet er en aktiv aktør, en medkonstruktør, i skapandet av sin egen kunskap och sin og sina medmenniskors gemensamma kultur bygger på en respekt for barnet som ett ressursrikt och nyfiket barn - ett barn med egen lust och kraft att læra, utforska och utvecklas som menniska i en aktiv relation till andra menniskor." (Gunilla Dahlberg- Barnsyn, kunskapssyn och lærande)

Kaker

Kaker

1,2,3...

1,2,3...