Støtte

Støtte

V:»Kanskje du vil skrive pingvin på tegningen din?»?

N:» Ja, men jeg kan ikke å skrive pingvin.».

V:»er det noen som kan hjelpe» ? 

Ja, sier en venn rundt bordet. 

N:»Jeg vil skrive selv». 

E:»Skal jeg si bokstavene?»?

N:» Nei, jeg kan ikke alle bokstavene, kan du skrive bokstavene på et ark som jeg kan se etter»?

Etter forslag om å bruke bokstavsteinene blir dette et fint verktøy å bruke. 

PINGVIN blir til med støtte av en venn. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
image.jpg

Vi tror at læring er en aktiv prosess der barnet er motoren i sin søken. Vi tror at læring skjer i samhandling med miljøet, aktiviteter og tidligere erfaringer.Vi tror at barn kan bidra i egen og andres læring. Vi tror at læring og kunnskap bygges opp gjennom barnas aktiviteter og deltagelse i aktiviteter. Vi tror at barn lærer best sammen med jevnaldrende. Vi tror at læring skjer ved undring og refleksjon. Vi tror at læring skjer når den er meningsfull for barna.

Blåse først.

Lekens egenverdi

Lekens egenverdi