Tallene - en ny møteplass

Tallene - en ny møteplass

Vi har en liten krok som ikke blir så mye brukt. Hva gjør vi med den? ...

IMG_6256.JPG

 ...Så kom det nytt materiale. Tallene fanget barnas oppmerksomhet og kroken ble da en naturlig møteplass for 2-åringene. 

Vi har ikke lagt føringer for hvordan tallene skal brukes, men vi er opptatt av å presentere materialet på en måte som gjør det tilgjengelig for barna, som fanger barnas interesser og vi er opptatt av å observere hvordan barn blir i møtet med materialet. 

IMG_6257.JPG

Vi opplevde at barna omtalte det som tall, de snakket om 7- tallet, de begynte å telle...Vi opplevde også at de brukte tallene som inngang til samtale.

IMG_6259.JPG

Det blir spennende å se om  dette fortsatt blir en naturlig møteplass, om samtalene fortsetter eller er nyhetens interesse. 

«Vi skal ha et fysisk miljø som gjør noe med forutsetningene for læring, samspill og trivsel» (Boka vår). 

Vi vil ha rom som skal være et sted å lære, som støtter læreprosessen, som støtter selvstendighet, som støtter fellesskap og som er en møteplass. 

Nytt materiale

Nytt materiale

Naturfag eksperiment

Naturfag eksperiment