Tanker rundt samlingsstund

Tanker rundt samlingsstund

Vi voksne på Stjerne har reflektert rundt samlingsstunden og hvilket utbytte vi tror ettåringen har av dem. 

Hvordan definerer vi en god samlingsstund? Tror vi at ettåringen mener det samme som oss? Voksne kan ofte mene at det har vært en god samling om barna har sittet i ro og ikke vært til forstyrrelse. Men det er den voksnes oppgave å gjøre samlingen så interessant at barna ikke «forstyrrer». For har vi samlingsstund for oss eller for barna? De skal ha et positivt utbytte av samlingen, og da kan det være viktigere å «bare» synge sanger enn å høre på en voksen som prater.  

Det som fenger barna i dag kan være uinteressant dagen etter. Hvordan kan man planlegge en samling som fenger? Hvis man er fastbundet til et manus eller planer kan det bli vanskelig å fenge en ettåring. Ettåringen er spontan, og den minste ting kan være et anslag for spontanlek. Skal vi stoppe slike spontane aktiviteter for å gjennomføre våre planer, eller kan vi hive oss med i leken og bruke anslaget til barnet som et utgangspunkt for samlingen? 

En lekevennlig samling er det vi tror ettåringen ønsker. Vi ønsker å bryte ut av det tradisjonelle samlingssynet hvor barna sitter stille og hører på en voksen som ikke engasjerer. Hvorfor ikke ha samlingen midt på gulvet? Hvorfor ikke på kjøkkenet? Mulighetene er mange, og ved å la barnas spontanitet få gjennomslag oftere, tror vi samlingene blir morsommere for både barn og voksne.  

FullSizeRender.jpg
Omriss av mennesker

Omriss av mennesker

Menneske

Menneske