Menneske

Menneske

Tema framover mot karnevalet er MENNESKE.

Hvordan skal vi starte dette temaet? Hvordan inspirere slik at vi skaper undring og refleksjon i barnegruppa? Hvordan legge til rette for lek og aktivitet i denne perioden? 

FullSizeRender.jpg

For å sikre oss at vi fanger opp det barna er opptatt av, lager vi et tankekart der barna kommer med sine tanker rundt ordet menneske.

" Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen" (rammeplan for barnehager s. 27) 

IMG_5084.JPG

Tankekartet er er et utgangspunkt for videre jobbing med temaet. Ved hjelp av refleksjon og pedagogisk dokumentasjon, skal vi fange opp og oppdage det barna blir nysgjerrige på. Dette tar vi et dypdykk i. 

IMG_5086.JPG
Tanker rundt samlingsstund

Tanker rundt samlingsstund

Nytt materiale

Nytt materiale