Omriss av mennesker

Omriss av mennesker

Et menneske kan få plass på et ark, noen strekker seg utenfor, noen har god plass. Kroppene våre er forskjellige, og vi kan gjennom tegningen illustrere mangfoldet av oss. Som voksen er jeg større, jeg strekker meg utenfor arket. Hånden som tegner strekker seg rundt en stor kropp, eller en liten kropp. Vi kan erfare at å tegne et omriss av et menneske, en venn, krever at vi går rundt hver krik og krok av en kropp. Kanskje erfarer vi de ulike proporsjonene. Hvor er armene plassert, og hvor er hodet i forhold til magen? For oss er undringen og dialogene viktige. Ved å se på tegningene sammen kan vi sammenligne, se på likheter og ulikheter, samt som et medium for å kanskje nærmere beskrive mennesket.

IMG_9324.JPG
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
IMG_9379.JPG
Barn og rom

Barn og rom

Tanker rundt samlingsstund

Tanker rundt samlingsstund